به هتل کالیفرنیا خوش آمدید

((هتل کالیفرنیا به معنی دنیایی تجملی و لوکس است. دنیایی پر از شادی و شرمستی

سبکسرانه که آدمها وارد این دنیا می شوند و در آن گرفتار باقی می مانند و زمانی که

دنیایشان تمام می شود هم محکوم به ماندن در آن هستند.))

شناسنامه کار:

نام اثر:هتل کالیفرنیا

شاعر:دان فلدر,دان هنلی,گلن فری

اجرا:گروه عقابهاEAGLES))

متن ترانه:

 

On a dark desert highway/ Cool wind in myhair

Warm smell of colitis/ Rising up through the air
Up ahead in the distance/ I saw a shimmering light
My head grew heavy, and my sight grew dim/ I had to stop for the night
There she stood in the doorway/ I heard the mission bell
 And I was thinking to myself/ This could be Heaven or this could be Hell

Then she lit up a candle/ And she showed me the way

There were voices down the corridor/ I thought I heard them say
 Welcome to the Hotel California/ Such a lovely place

Such a lovely place/ Such a lovely face
 Plenty of room at the Hotel California/ Any time of year
 Any time of year/ You can find it here
 You can find it here/ Her mind is Tiffany twisted
She's got the Mercedes bends/ She's got a lot of pretty, pretty boys

That she calls friends/ How they dance in the courtyard
 Sweet summer sweat/ Some dance to remember
Some dance to forget/ So I called up the Captain
 Please bring me my wine/ He said
We haven't had that spirit here since 1969/ And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night/ Just to hear them say
 Welcome to the Hotel California/ Such a lovely Place
Such a lovely Place/ Such a lovely face
They're livin' it up at the Hotel California/ What a nice surprise
What a nice surprise/ Bring your alibis
Mirrors on the ceiling/ Pink champagne on ice
 And she said/ We are all just prisoners here
Of our own device/ And in the master's chambers
 They gathered for the feast/ They stab it with their steely knives

But they just can't kill the beast/ Last thing I remember

I was running for the door/ I had to find the passage back to the place I was before
Relax said the night man/ We are programed to receive
You can check out any time you like/ But you can never leave

 

در شاهراهی متروک و تاریک/ باد سرد در موهایم می پیچید/ بوی گرم کولیتاس(1) در هوا پیچیده بود/ رو به رویم در دوردست، نوری دیدم که سوسو می زد/ سرم سنگین و چشمانم تارشده بود/ برای شب یک جا نگه داشتم/ زن آنجا ایستاده بود، در آستانه درگاه/ صدای زنگ اعلام ورود را شنیدم/ با خودم فکر کردم/ این جا می تواندبهشت باشد، یا می تواند جهنم باشد/ زن شمعی را روشن کرد و راه را نشانم داد/ درراهرو صداهایی به گوش می رسید/ فکر کردم چنین می گویند..../ به هتل کالیفرنیا خوش آمدید/ چه جای دلپذیری!/ چه جای دلپذیری!/ در هتل کالیفرنیا اتاق زیاد است/ هر موقع سال، می توانی اتاقی پیدا کنی/ ذهنش حریر چروک بود، یک مرسدس بندز داشت(2) پسر خوشگل آنجا داشت که رفیق خطابشان می کرد/ آنهادر تابستان شیرین عرقریزان می رقصیدند/ بعضی می رقصیدند تا به خاطر بیاورند/ بعضی می رقصیدند تا فراموش کنند/ من مستخدم را صدا کردم/ لطفا برایم شراب بیاورید/ او گفت: از سال هزار و نهصد و شصت و نه تا امروز چنین مشروبی اینجا سرو نشده است/ و همچنان از دوردست آن صداها به گوش می رسید/ نیمه شب از خواب پریدم/ تا فقط بشنوم که می گویند:/ به هتل کالیفرنیا خوش آمدید/ چه جای دلپذیری!/ چه جای دلپذیری!/آنها با دلایل خودشان در هتل کالیفرنیا زندگی می کنند/چه اتفاق غیرمنتظره قشنگی! تو هم دلایل خودت را بیاور/سقف آینه بود/شامپاین صورتی روی یخ/و آن زن گفت: ما فقط در اینجا زندانی هستیم، زندانی تصوراتمان/و در تالار اصلی/آنها برای جشن جمع شده بودند/با چاقوهایشان ضربه می زدند/اما نمی توانستند هیولا را بکشند/آخرین چیزی که به خاطر می آورم این بود/به سمت در می دویدم/باید راه بازگشت را پیدا می کردم/جایی که قبلا در آن بودم/نگهبان شب گفت: آرام باش!/برنامه ما این است که پذیرایی کنیم/تو هر وقت بخواهی می توانی تسویه حساب کنی/اما هرگز نمی توانی اینجا را ترک کنی.

(سیدابراهیم نبوی)

1) کولیتاس: غنچه کوچک گیاهی که از آن ماده مخدر می گیرند.

2) ذهن قروقاطی زن پر بود از چیزهای شیک و پیک لوکس، مثل پارچه حریری که مچاله شده باشد، شیک و مغشوش، در ذهنش یک مرسدس بنز داشت، یک مرسدس درب و داغان، شاید هم دلش می خواست داشته باشد.(Benz) نام تجاری اتومبیل مرسدس است و( bends) به معنی درب و داغان و تصادف کرده، در این ترانه یک بازی با کلمات است.

3) هتل کالیفرنیا از سویی به معنی دنیایی تجملی و لوکس است. دنیایی پر از شادی و شرمستی

سبکسرانه که آدمها وارد این دنیا می شوند و در آن گرفتار باقی می مانند و زمانی که دنیایشان تمام می شود هم محکوم به ماندن در آن هستند. کالیفرنیا در میان ایالات آمریکا به عنوان مکانی برای تفریحات سبکسرانه شناخته شده است. این تعریف را شاید در اینجا هم بتوان لحاظ کرد.

توضیحات

هتل کالیفرنیا مضمونی رازآلود دارد، شاید رازآلود بودن ترانه ها و اشعار راک دهه هفتاد را بخوبی بتوان در این ترانه دریافت. هتل کالیفرنیا مکانی است جادویی، جایی که در شبی غیرمنتظره وارد آن می شوی، همهمه آدمها را می شنوی و کسانی را می بینی که نمی دانی وجود دارند یا نه، آیا آنچه می بینی واقعی است؟ آیا آنچه می بینی فقط تصویر ذهنی تو نیست؟ و سرانجام زمانی که از وحشت یا از فرط سووال راهی به سوی بازگشت می یابی، می بینی هیچ راهی برای بازگشت نیست. هتل کالیفرنیا شاید پایان تست، پایان همه چیز...

(شهرزاد سامانی)


آشنایی باگروه

 

عکس ازموسسین گروه ایگلز درسال1973دربالای تپه های لس آنجلس.از راست به چپ:گلن فری..رندی مایرز..باری لیدن..دان هنلی

کشور:آمریکا(لس آنجلس)

سالهای فعالیت:1971تا1980و1994تابه حال

سبک:راک,کانتری راک

اعضای موسس:

دان هنلی(خواننده.دارم)

باری لیدن(خواننده.گیتار)

رندی مایرز(خواننده.گیتار.باس)

گلن فری(خوانند.گیتار.پیانو)

اعضای اضافه شده:

دان فلدر(گیتار)

جووالش بجای باری لیدن(گیتار)

تیموتی بی اشمیت(باس)

آلبومها:

1972eagles..۱۹۷۲(عقابها)

1973desperado..۱۹۷۳(شرور)

1974..) On the Borderلب مرز(

1975..) One of These Nightsیکی ازاین شبها)

1976.. Hotel California (هتل کالیفرنیا)

1979 The Long Run..۱۹۷۹(طولانی مدت)

بازدیدازوبسایت گروه ایگلز

 


گروه ایگلزدرسال1971توسط دان هنلی,گلن فری,رندی مایرز وباری لیدن درلس آنجلس آمریکا تشکیل شد. اولین آهنگ مطرح این گروه ترانه ی ((اونو سخت نگیر))وبعدهم آهنگ ((زن جادوگر))بودکه هردوشون توجدول 20آهنگ برترآمریکاراه پیداکردن.ازآلبومهای معروف این گروه((دسپرادو)),((درمرز))و((یکی ازاین شبها))هستش.باخروج باری لیدن یکی از موسسین ایگلز از گروه جووالش بعنوان گیتاریست اصلی جاشو گرفت که پس از این تغییروتحول درسال 1976شاهکارگروه, آلبومی بنام هتل کالیفرنیا متولدمیشه. گفته میشه 8هفته متوالی عنوان پرفروشترین آلبوم روداشته ودوآهنگ((هتل کالیفرنیا )) و((بچه جدیدشهر)) هم آهنگهای شماره ی یک درجهان شناخته شدند وآلبوم هم بافروش 9میلیون نسخه ایی به لیست آلبومهای بزرگ دوران پیوست.

ازآهنگهای معروف این گروه که تونستنددرجدول برترینها ی آمریکارتبه ی اول رو کسب بکنن عبارتنداز:

 Witchy Woman

Best of My Love

One of These Nights

Lyin' Eyes

Take It to the Limit

Hotel California

New Kid in Town

Heartache Tonight

The Long Run

I Can't Tell You Why

Love Will Keep Us Alive

ازبدو شکل گیری گروه تا به امروز تغییراتی در اعضا بوجوداومد. پس از تشکیل گروه اولین تغییردرسال1974رخ دادکه دان فلدربعنوان گیتاریست واردگروه شد.درسال1976بزرگترین تغییردرگروه صورت گرفت وجووالش جایگزین باری لیدن شد.ودرسال1977هم تیموتی بی  اشمیت باگیتارباس عضوگروه شد.

این گروه درسال1980 پس ازارائه ی آلبوم ((طولانی مدت)) بعلت بروز اختلافاتی منحل شد.پس ازاین جدایی برخی ازاعضاچون گلن فری و دان هنلی بصورت انفرادی به ارائه ی کار پرداختن والبته اعضای گروه ازسال1994مجددا فعالیتشونو باآخرین اعضاازسرگرفتن که درسال 2001دان فلدرازگروه جداشد.کارهایHell Freezes OverوThe Very Best of the Eaglesازفعالیتهای اخیرگروه میباشد

ناکجاآبادی که توی هتل کالیفرنیابه تصویرکشیده شده دروواقع بیان شاعرانه ومنظوم رویای یکی از اعضای گروه هستش.درواقع یکی از اعضاخوابی رو که دیده بود رو بوسیله ی دوستانش به شعر تبدیل وباموسیقی زیبایی اجراکردند.

دریافت فایل تصویری

http://www.savefile.com/projects.php?pid=281491

 

 

+ نوشته شده توسط میرعماد در دوشنبه ۱۳۸۵/۰۵/۲۳ و ساعت 22:11 |